Stearidonsyre

Øker kroppens opptak og frisetting av EPA

Å ta vare på naturen, tenke grønt, høste fornybare ressurser, være innovativ, være våken og lydhør for hva verden og mennesket trenger, sikre bærekraftig produksjon og skape god helse er ikke bare viktige, men nødvendige målsettinger for folk og næringer i dag. Å dele kunnskap om mat, næringsstoffer, kosthold og helse med hverandre er nok et viktig mål. På denne sida finner du informasjon om en svært potent brikke i det store nærings- og helsepuslespillet: Stearidonsyre.

Å ta vare på naturen, tenke grønt, høste fornybare ressurser, være innovativ, være våken og lydhør for hva verden og mennesket trenger, sikre bærekraftig produksjon og skape god helse er ikke bare viktige, men nødvendige målsettinger for folk og næringer i dag. Å dele kunnskap om mat, næringsstoffer, kosthold og helse med hverandre er nok et viktig mål. På denne sida finner du informasjon om en svært potent brikke i det store nærings- og helsepuslespillet: Stearidonsyre.

Hva er stearidonsyre?

Du er ikke den eneste som lurer på dette!

Stearidonsyre er en omega-3-fettsyre som finnes i noen sjødyr og planter, eksempelvis i hoppekrepsarten raudåte og i enkelte sorte bær, frø og planter. I oppbygning ligner stearidonsyren på fettsyren EPA. EPA og DHA er omega-3-fettsyrer man finner høye nivåer av i fisk og sjødyr, spesielt i fet fisk som laks, kveite, ørret, makrell, tunfisk og sild, men også i alger og krill. EPA og DHA er viktige byggesteiner for sentrale funksjoner i menneskekroppen. EPA bidrar til god og normal hjertefunksjon. DHA er sentral i cellefunksjon i øyne og hjerne. Studier viser at stearidonsyre øker kroppens opptak og frisetting av EPA fra maten vi spiser, samt forlenger virkninga av den viktige fettsyren. Stearidonsyren er slik en svært potent omega-3-fettsyre som bidrar til å gjenopprette og vedlikeholde fettsyrebalansen i kroppen.

Hva gjør stearidonsyre for kroppen vår?

I vår del av verden har kostholdet en tendens til å inneholde matvarer med for høyt nivå av omega-6-fettsyrer. Disse fettsyrene inneholder arakidonsyre som kan fremkalle betennelsestilstander i kroppen. Det er faktisk slik at vi kan spise oss syke. Omega-3-fettsyrene på sin side gjør kroppens funksjoner mer velfungerende. Studier viser at omega-3-fettsyren stearidonsyre faktisk forhindrer betennelser fra å dannes og utvikles. Den nærmest blokkerer arakidonsyren.

Stearidonsyre i raudåte

Raudåta, calanus finmarchichus, er en hoppekrepsart som lever i det kalde og friske havet utenfor Nord-Norge og er den største fornybare biologiske ressursen i Nord-Atlanteren. Raudåta er rik på omega-3-fettsyrer og raudåteoljen som utvinnes kalles gjerne for 3. generasjons omega-3-olje. Gjennom algene som raudåta lever av får den i seg den vegetabilske omega-3-fettsyren stearidonsyre. Stearidonsyre øker kroppens opptak av den essensielle omega-3-fettsyren EPA, en fettsyre som bidrar til mange gode helseeffekter for kroppen vår. 

Copyrighted. All rights reserved Stearidonsyre.no